Публикация

Още 26 млн. лева за лекарства

С 26 млн. лева се повишават средствата за лекарства в бюджета на Министерството на здравеопазването.


При гласуването на актуализацията на бюджета депутатите решиха още да се увеличи и трансферът от Министерството на здравеопазването за Националната здравноосигурителна каса с 3 млн. лв.


Коментари