Публикация

Проблемите с вестибуларния апарат при децата могат да доведат до изоставане в развитието на детето

Проблемите с вестибуларния апарат при децата могат да доведат до изоставане в развитието на детето

Все-по задълбочени изследвания показват, че много от децата със специални образователни потребности, всъщност имат проблеми с вестибуларния апарат. Доказано е, че уврежданията на равновесната функция са свързани със забавяне на моторното и когнитивното развитие на децата. Появяват се и проблеми със зрението, защото вестибуларният апарат координира движението на главата с движението на очите.

 

При съвсем малките деца основният симптом е забавеното прохождане. Обикновено, ако детето не е проходило до година и половина, това алармира за наличието проблем. Ако след като проходи, то дълго време е нестабилно, често пада, често му прилошава и е замаяно, това също е симптом на проблеми с вестибуларния апарат. Това се отнася и за деца, които трудно понасят пътувания, става им лошо и повръщат. Също така под риск са и децата с намален или загубен слух. Немалка част от тях имат и увреждане на вестибуларната функция.

 

Най-важното за лечението е да се установи точната причина, което не винаги е лесно. В нашата клиника по УНГ болести в София, а също така и на други места в България, се предлагат съвременни електрофизиологични изследвания, с които може да голяма степен да се установи диагнозата в съвсем ранна възраст. Засега обаче повечето ни усилия са насочени към това да възстановим слуха, като на вестибуларната функция не се обръща достатъчно внимание.

 

Изключително важно е изследването на децата във връзка с кохлеарната имплантация. Голяма част от децата, които са глухи са с вестибуларни увреждания. Според някои проучвания, от 10  до 60% от децата след кохлеарна имплантация се наблюдава увредена вестибуларната функция. Причината е, че при кохлеарнатата имплантация се отваря вътрешното ухо и вътре се вкарва електрод. Ето защо на много места първо се прави щателно неврологично изследван, за да установят дали има вестибуларна асиметрия. При наличието на такава се поставя кохлеарен имплант от към увредената страна.

 

Сериозен проблем е, че темата за вестибуларната функция при децата се неглижира в България. Почти никой не се занимава с това да изследва равновесната функция при децата. Донякъде го правят детските невролози, но и те не са много, защото има само няколко клиники по детска неврология в България. Ето защо моята презентация от Втората педиатрична оторинологична конференция има за цел да помогне на специалистите по УНГ, педиатрите и общопрактикуващите лекари да разпознават симптомите и да прилагат съответни на възрастта на детето съвременни диагностични методи.

Прикачени файлове

Коментари