Публикация

Малигнен асцит - нови възможности за лечение

Малигнен асцит - нови възможности за лечение

Асцитът не е самостоятелно заболяване, а едно тежко усложнениe и то най-вече при онкологично болните. Той е само следствие от раковият процес в тялото. По тази причина, в добрите онкологични практики се препоръчва търсене на източника, който предизвиква асцит, тоест събиране на големи количества течност в тялото или в отделни негови органи.

Основния лечебен метод - да се предпише на онкопациента  редовно приемане на диуретични средства. Заедно с това точно в такъв период е препоръчителен режим с по-малко физическо натоварване.

Повече от задължителна е  безсолната диета /максимумът приемана готварска сол на денонощие да не надхвърля 0,5-1 г  и то като сбор на солта от всички приемани храни/. Задължително е да се прилагат мерки за намаляване на порталната хипертензия-тоест да се намали наличното високо налягане при  порталните вени, да се облекчи силно  затруднена дейност на черния дроб и т. н. Специално този пункт в лечението на асцита трябва да се извършва от много добри специалисти и хирурзи.

Има няколко важни белега, които трябва да се знаят-ако след курс от 5-6-8 и т. н. химиотерапии се появи асцит, това означава, че провежданата химиотерапия е била или е започнала да става неефективна, че разклонените туморни клетки са нечувствителни към нея. Тоест, налага се нова химиотерапия. Но изборът принадлежи само и единствено на химиотерапевта.

Ако мерките се окажат неефективни или малко ефективни, задължително настъпва необходимост от пункция в коремната кухина, където се е събрало по-голямо количество течност-тъй нареченото консервативно лечение. Процедурата е наричана още и лапароцентеза.

Лапароцентезата включва  пробиване на коремната кухина, близо до пъпа –по линия, която е добре известна на медицинските лица. Пункцията се провежда след прилагане на местна упойка. Цялата процедура протича бавно, защото течността трябва изтича много бавно..

След неколкократни пункции обаче започват да се образуват сраствания и сепариране /отделяне, сегментиране/ между органите в корема. Това води до невъзможност да се източи напълно събраната течност.

            В съвременната онкология се прилагат и нови процедури в опит за контрол на асцита. Това е свързано с намаляване на симптомите, а не трайно излекуване на онкологичното заболяване. Въведени са няколко възможни варианта на приложение на химиотерапия в корема : PIPAC (лапароскопия и инсуфлация на химиотерапевтик под формата на аерозол), HIPEC ( високотемпературна химиотерапия в съчетания с циторедуктивна хирургия), EPIC -  нормотермична химиотерапия за 24 часа през дренажи поставени в коремната кухина. Нужно е при лечението на малигненият асцит да има оценка на PCI (Peritoneal cancer Index) - индекс за разпространението на малгненото заболяване в корема. Обикновенно това става с лапароскопия и/или скенер, ПЕТ скенер, ЯМР – адрено-магнитен резонанс.

Коментари