Публикация

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Baymakova M, Popov GT, Pepovich R, Tsachev I. Hepatitis E virus infection in Bulgaria: a brief analysis of the situation in the country. Open Access Maced J Med Sci 2019; 7(3): 458-460.

 

https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.073

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

05 март 2019

Прикачени файлове

pdf
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria

Коментари