Публикация

Уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на рак на простатната жлеза – начален клиничен опит

Брой 6/2018

Доц. д-р Ц. Генадиев, Д-р К. Христов, Д-р Д. Гайдаров
Урологична амбулаторна практика, Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – София

Ракът на простатната жлеза е водещ диагностичен и лечебен проблем за съвременната урология. Диагнозата се поставя на два етапа – съмнение и доказателство. Диагностичните съмнения се доказват с биопсия на простатната жлеза. Резултатите от биопсията нерядко водят до свръхдиагностициране или извършване на повторни биопсии. Проучват се диагностични методи за предпазване от ненужна биопсия. Едни от тях са генетичните уринни тестове.
Цел на настоящата статия е да представи нашия начален опит и първи резултати от приложението на уринен генетичен тест SelectMDx за диагностика на карцином на простатна жлеза

 

https://gpnews.bg/уринен-генетичен-тест-selectmdx-за-диагностик

Коментари