Публикация

Ремонтират Клиниката по неврохирургия на „Пирогов“

Ремонтират Клиниката по неврохирургия на „Пирогов“

Директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД проф. д-р Асен Балтов подписа договор за проектно финансиране с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) на инвестиционен проект с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД“. Общата стойност с обща стойност на проекта 2 150 796 с ДДС.

Целта на проекта е привеждането на сградата в съвременен вид при спазване на медицинските стандарти

с оглед предлагането на качествена здравна услуга.

 

Предвижданите дейности по проекта са:

 

  • проектиране;
  • авторски надзор и въвеждане на мерки за енергийна ефективност;
  • ремонт на част от сградата на Клиниката по неврохирургия;
  • ремонт на два броя операционни зали;
  • доставка и монтаж на три асансьорни уредби.

Коментари

Те отдавна я ремонтират. От Октомври.