Публикация

В лаборатория „ЛИНА”: Серологичнo доказване на антитела след поставена ваксина за морбили, паротит и рубеола

В лаборатория „ЛИНА”:  Серологичнo доказване на антитела след поставена ваксина за морбили, паротит и рубеола

След успешно проведена ваксинация  се образуват IgG антитела, които са защитни и при среща с вируса не настъпва инфекция или то тя е значително по-лека. Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага на пациентите и медицинските специалисти серологична диагностика за доказване на IgG  антитела по метода ЕЛАЙЗА на трите вида инфекции, както поединично, така и за трите едновременно с една кръвна проба. Това е насочено към всички възрастови групи, независимо от периода, в който е поставена ваксината.

 

При настъпване на заболяване от морбили, паротит, рубеола диагнозата се поставя  от лекарите педиатри и терапевти по клинични симптоми. Често се наблюдават нетипични форми. Има много заболявания, които имат сходен обрив - рубеола морбилоза, скарлатина, инфекциозна еритема, адено вируси, коксаки вируси, медикаментозин алергичен обрив, както и състояния със засягане на жлезните структури - сиалоаденит, орхит. В такива случаи диагнозата се подпомага с изследвания за морбили, паротит, рубеола. В началото на заболяванията  се появяват специфични антитела IgM, IgA, IgG, които обуславят имунният отговор. Първите два изчезват в продължение на около два месеца, а последните остават трайни и пожизнено.

 

 „В такива случаи се извършва лабораторна серологична диагностика за доказване на  специфичните антитела IgM и Ig G по метода ELISA. Наличието на IgM антитела е показател на прясна инфекция, а в някои случаи и за реинфекция - когато се установи, че са бързопреходни. Серумните проби се вземат между 5-я и 30-я ден. Доказването на IgG антителата, след 14-я  ден от началото на заболяването е показател за преминаваща инфекция”, обяснява д-р Татяна Николова – вирусолог.

 

 

Снимка: интернет

Коментари