Публикация

Националната болница по хематология намали с 30% просрочията си за година

Националната болница по хематология намали с 30% просрочията си за година

Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания в София (НСБАЛХЗ) е намалила просрочените си задължения от 19,14 млн. лв. на 13,2 млн. лв. в рамките на 2018 г.

 

Това сочат предварителните финансови отчети на лечебното заведение за изминалата година.

Погасяването на просрочията е в резултат на увеличената и оптимизирана лечебна дейност

което е свързано и с ръст на приходите на болницата през изминалата година.

 

За този период

броят на пациентите, които са избрали да се лекуват в здравното заведение, се е увеличил с 38.7%

като от 9 671 през 2017 г. те са 13 416 през 2018 г. Болницата е предпочитан избор за лечение и от новодиагностицираните пациенти, потърсили за първи път хематологична помощ - техният брой също е нараснал с над 20%.

 

Като най-големият център, който прилага автоложна и алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при възрастни пациенти над 18 години, е отчетен и

ръст от 16% на извършените трансплантации през изминалата година

Изплатените средства на лечебното заведение от НЗОК и Министерството на здравеопазването за медикаменти и извършени дейности възлизат на 38.2 млн. лв. към края на миналата година. Сумата е с над 5 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. В резултат на повишените постъпления НСБАЛХЗ е приключила 2018 г. с положителен финансов резултат.

 

В същото време

през изминалата година са въведени иновативни и скъпоструващи лекарствени средства

като на пациентите с хематологични заболявания са осигурени едни от най-съвременните и ефективни терапии.

 

Като водещо здравно заведение в областта на хематологията,

НСБАЛХЗ приема едни от най-трудните за диагностика и лечение случаи от цялата страна

както и значителна част от пациентите с резистентност към провеждани терапии и тежки усложнения. Ето защо прилаганото лечение в болницата е едно от най-скъпоструващите в областта на злокачествените заболявания – средно 22 000 лева на пациент (по данни на НЗОК).

 

Намеренията на ръководството на НСБАЛХЗ и изпълнителния директор доц. Бранимир Спасов са погасяването на просрочените задължения да продължи и през настоящата година. Подобряването на финансовата стабилност ще даде нови възможности за инвестиции при внедряването на съвременни технологии в рутинната клинична практика и ще продължи осигуряването на модерни терапии за пациентите.

Коментари