Публикация

МЗ публикува проектонаредба за Специализираната електронна система за лекарствата

МЗ публикува проектонаредба за Специализираната електронна система за лекарствата

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти.

 

От него става става ясно, че

изграждането на системата ще струва до 300 хил. лв. с ДДС

Предвижда се тя да функционира върху държавния хибриден частен облак (ДХЧО), който се обслужва от Държавна агенция „Електронно управление“. До момента на инсталирането на системата в ДХЧО тя ще оперира в информационния център на Министерството на здравеопазването, върху наличната инфраструктура. За тази цел не е необходимо разходване на средства за закупуване на допълнителен хардуер.

 

В мотивите към проектонаредбата е записано, че за да може да оперира Специализираната електронна система, е необходимо

всички субекти по веригата на разпространение на лекарствените продукти да имат наличен хардуер

(компютърна система), специализирана фармацевтична складова информационна система за управление на обекта и постоянна интернет свързаност. Данните, генерирани от фармацевтичните складово-информационни системи на участниците след свързването им със Специализираната електронна система, ще се изпращат към нея. За да се осъществи свързване, следва да се извърши модификация на софтуерите, налични в участниците от ИТ фирмите, които са го произвели и ги подържат. Разходите за тази промяна следва да бъдат в рамките на техническата поддръжка на тези продукти и да не натоварват допълнително субектите от веригата на лекарстворазпространението.

 

От МЗ изтъкват, че за

регистрация на задълженото лице като потребител в електронната система

е необходимо то да има валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Такъв подпис сега се изисква при подаване на ежемесечните отчети от аптеките, сключили договори с Националната здравноосигурителна каса, както и при регистрация в системата за верификация.

Необходимата сума за закупуване на електронния подпис е от порядъка на 100 лева за три години

уточняват от здравното министерство.

 

Период на обществената консултация на проектонаредбата: от 9 март до 7 април 2019 г.

 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари