Публикация

НутриГен търси биоинформатик

НутриГен търси биоинформатик

Описание на позиция за биоинформатик:

Фирма „НутриГен“ търси биоинформатик с познания вчовешката генетика. Позицията е в рамките на широк екип от специалисти, включващ генетици, лекари, биоинформатици и маркетинг експерти, занимаващи се с провеждането на набор от различни генетични изследвания в сферата на персонализираната и превантивната медицина.

Главните отговорности към предлаганата позиция ще включват:

-          Биоинформатична обработка и анализ на данни от секвениране от ново поколение с платформа MiSeq на Illumina

-          Развитие и усъвършенстване на аналитични методи и алгоритми за анализ на генетични данни

-          Съхранение и архивиране на всички данни, поддръжка на сървърна система

-          Съставяне и поддържане на локална база данни с генетични варианти и честоти

-          Извършване на основни статистически анализи

-          Извличане и систематизиране на информация от различни бази данни (data mining)

-          Създаване на компютърни програми за оптимизиране на работния процес

-          Подпомагане на екипа с всякакви задачи и проблеми, свързани с (био)информатика

От предимство за позицията са следните компетенции икачества:

-          Опит в обработката на next-generation sequencing (NGS) данни

-          Опит в използването на различни публично-достъпни онлайн бази данни и биоинформатични софтуери

-          Общи познания по информатика, програмиране и статистика

-          Основни познания и интересв областта на молекулярната генетика

-          Желание за дългосрочно развитие в сферата

-          Креативност, внимание към детайла, бързо усвояване на информация

-          Добра работа в екип

 

При интерес, моля, изпратете автобиография по имейл на: lubobal@yahoo.co.uk .

За контакт:       0887312926 Любомир Балабански

                            0888842200 Пламена Тодорова

Коментари