Публикация

Мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, кардиолози и реаниматори в Аджибадем Сити Клиник Бургас за първи път извърши минимално-инавазивна смяна на митрална клапа

Мултидисциплинарен екип от кардиохирурзи, кардиолози и реаниматори в Аджибадем Сити Клиник Бургас за първи път извърши минимално-инавазивна смяна на митрална клапа

За първи път в Кардиохирургичния център в Бургас беше извършена минимално-инвазивна процедура на 68-годишна пациентка с митрална инсуфициенция. Тази интервенция стана възможна, благодарение на предоставената 3-D видеоскопска апаратура от партньорска компания , развиваща високотехнологичните методи на лечение в хирургията.

 

Това е сред новостите, които д-р Самуил Казаков има амбицията да развива в Аджибадем Сити Клиник Бургас.

Минимално-инвазивната хирургия на митрална клапа е изключително щадяща и прецизна. Този метод лекува един от придобитите митрални пороци на тази клапа - митралната инсуфициенция. През много малък разрез от 5-6 см чрез достъп през дясната гръдна половина се извършва същата корекция на дефекта на митралната клапа, било с протезиране или с пластика, каквато се прави и през класически достъп-стерноктомия. При минимално-инвазивния достъп възстановяванета на пациентите е доста по-бързо и с по-малко възможни усложнения.

 

Въведе се рутинното използване на системата Аtriclip.

„Клипсът” представлява оклудер на ухото на ляво предсърдие, позволяващ след имплантацията му, значително да се намали риска от исхемичен мозъчен инсулт за болните оперирани с придобити сърдечни заболявания и придружващо предсърдно мъждене. Този метод ще бъде комбиниран с видеоасистираната минималноинвазивна торокоскопия за лечение и на болни, които в момента остават необхванати в България от възможностите на съвременната кардиохирургия.

 

В Кардиохирургичния център се прилага всичко, което реално се използва в големите университетски болници в областта на кардиологията и кардиохирургията. Вече стартира прогарама за реваскулизация на миокарда или байпасиране на миокарда изцяло с артериални графтове.

Предимството на метода е, че при използаването на артериалния графт прогнозата е в пъти по-добра в сравнение с венозните графтове. Артериалните байпаси ще останат проходими много повече години след операцията в сравнение с венозните байпаси.

Коментари