Публикация

Д-р Мариана Контева: В Аджибадем Кардиохирургична болница Бургас се приложи успешно метода Chimney на пациент с огромна абдоминална аневризма

Д-р Мариана Контева: В Аджибадем Кардиохирургична болница Бургас се приложи успешно метода Chimney на пациент с огромна абдоминална аневризма

Ендопротезирането отдавна е стандартен метод за възстановяване на нормалния кръвоток и целостта на аневризмално разширената торакална и абдоминална аорта, както и при дисекация на аортата тип III по ДеБейки.

 

Все още има сериозни предизвикателства в тази област, които са свързани с различната анатомия и особеността на пациентите.

 

Не всяко медицинско предизвикателство и не всяка анатомия, могат да бъдат обект на интервенционално и ендоваскуларно лечение.

 

В конкретния случай се отдаде възможност да направим една екстремно сложна интервенция, която в България се прави за трети път, а в Бургас за първи път.

Така че ние се считаме за иноватори в тази посока. Става въпрос за пациенти, при които абдоминалната аневризма обхваща или е много близо до бъбречните артерии. Това пречи да се имплантира стандартен ендографт, който да стъпи под бъбречните артерии в един незасегнат сегмент от аортата. Поради тази причина ендографтът се разполага през бъбречните артерии, като кръвотока в тях се протектира от 2 протези, които технически извеждат бъбречните артерии като „комини” над ендопротезата. Затова и методът се нарича "двоен чимни" - "Chimney" (комин на бълг.).

 

Съвременната медицина е немислима без такива иновативни методи. Предизвикателствата пред нас са все по-големи, пациентите все по-комплицирани, а при много от тях вече са прилагани преди това оперативни или ендоваскуларни процедури.

Поради тази причина ние сме длъжни да предлагаме и да работим модерна медицина, която позволява животът да продължава с добро качество и с минимални усложнения.

 

Иновациите – какъвто е и методът Чимни, намаляват риска от смърт и инвалидизация, а както знаем при възрастни пациенти този риск е значително по-голям. Чрез този метод се намалява травматичността и болничния престой.

 

За жителите на Бургас и региона е изключително ценно авангардните световни похвати в медицината да се прилагат не само в София - каза в заключение д-р Контева.

Коментари