Публикация

Купуваме ваксини и противогрипни препарати с други държави

Купуваме ваксини и противогрипни препарати с други държави

Правителството одобри Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие при условие за последваща ратификация.

 

Това съобщиха от Министерския съвет.

Към настоящия момент споразумението е подписано от почти всички държави-членки

с изключение на България, Финландия, Полша и Швеция. То предвижда възможност за последващо присъединяване на държави-членки.

 

Инициативата е свързана със

затрудненията на част от страните (включително и България) по време на грипната пандемия през 2009 - 2010 г. да осигурят антивирусни средства

и пандемични ваксини.

 

Правно основание е чл. 5 от Решение № 1082/201 З/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. за сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 2119/98/ЕО.

 

Споразумението е рамка, която дава възможност на присъединилите се държави-членки съвместно

да провеждат бъдещи тръжни процедури за конкретни мерки за медицинско противодействие при трансгранични заплахи за здравето

(противовирусни препарати, ваксини и др.).

 

Правителственото решение цели осигуряване на нужните количества от мерките за медицинско противодействие при евентуални бъдещи трансгранични заплахи за здравето. България ще се счита за страна по споразумението след неговата ратификация от Народното събрание.

Коментари