Публикация

Хепатит В вирусна инфекция ...

Хепатит В вирусна инфекция ...

Хепатит В вирусна инфекция ...

Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова"

Радио Благоевград, 12 март 2019, 10:00-11:00

Водещ: Лалка Радкова

 

Link: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101091881/032019g-0800-1200ch-dnes-s-lalka-radkova?fbclid=IwAR2nnm4BIOlP7Vx4Y3l4QB04MAN4X1E6Tndu6287eVeasHadtkSXkPc7ZJo

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

14 март 2019

Коментари