Публикация

НЗОК навърши 20 години

НЗОК навърши 20 години

Днес (15 март 2019 г.) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 20 години от своето основаване. С нейното създаване (Закон за здравното осигуряване от1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел. Сменена бе философията на здравната система и тя се утвърди като здравноосигурителна, на солидарен принцип – здравни вноски плащат всички, потребява този, който има нужда.

Неслучайно за рожден ден на НЗОК е избрана датата 15 март

Тя е обявена през 1985 г. от общото събрание на Организацията на обединените нации за Световен ден за защита на потребителите.

 

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените,

касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи

Пътят на Националната здравноосигурителна каса през тези години не беше лек. Обществото не приема еднозначно усилията на институцията да закупува ефикасни медицински грижи за здравноосигурените, при прилагането на стриктен контрол върху ефективното изразходване на обществения ресурс.

НЗОК посреща своята 20-годишнина като стабилна финансова институция

която продължава да развива своя административен капацитет и да усъвършенства дейността си в полза на здравноосигурените.

В момента с касата работят 4211 общопрактикуващи лекари, 10 838 специалисти в извънболничната медицинска помощ

както и 6707 лекари по дентална медицина. Договор с 28-те регионални структури на НЗОК – районните здравноосигурителни каси (РЗОК), имат 2300 аптеки на територията на цялата страна, както и 369 лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Самостоятелните лаборатории, които работят с касата, са 223.

 

Първият бюджет на НЗОК, включващ здравноосигурителни плащания, е малко над 257 млн. лв.

Бюджетът на касата за 2019 г. е 4 299 603,0 хил. лв.

Първият самостоятелен лекарствен списък включва 304 международни непатентни наименования (INN). Днес НЗОК заплаща 632 международни непатентни наименования (INN) с 1936 лекарствени позиции.

 

331 служители работят в момента в Централното управление на НЗОК. Общият брой на служителите в системата, заедно с 28-те РЗОК, е 2267.

Коментари