Публикация

Общопрактикуващите лекари ще трябва да консултират децата с педиатри

В извънболничната помощ наблюдението и лечението на децата до 18-годишна възраст се осъществява от общопрактикуващ лекар и специалист педиатър.


В медицинския стандарт “Педиатрия”, обнародван днес в “Държавен вестник”, е записано още, че е препоръчително тези дейности да се извършват от общопрактикуващ лекар, който има и призната специалност по педиатрия.

В противен случай личният лекар ще трябва периодично да консултира записаните при него деца с педиатър – при деца до 1 годинка – 4 пъти годишно, при деца през втората и третата им година – 2 пъти годишно, при деца от предучилищна възраст – веднъж годишно.

Според стандарта съотношението между лекари и медицински сестри в педиатричните клиники и отделения трябва да е поне 1 към 1,5, а при относителен дял на кърмаческите легла над 25% – 1 към 1,75.

Посочени са и изискванията за нивата на компетентност на структурите (клиники/отделения) по педиатрия в лечебните заведения за болнична помощ.

В структурите от първо ниво трябва да работят най-малко трима лекари, от които поне двама да са със специалност по педиатрия. Тези клиники трябва да имат най-малко 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла. Там ще се извършва лечение на остри, обострени и хронични вътрешни заболявания, без комплицирано протичане и при които не се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

При необходимост ще се правят консултации със специалисти, а след оценка на състоянието на детето, ако се налага, то ще бъде транспортирано до структура от второ или трето ниво.

Във второ ниво на компетентност, където се извършва лечение на остри, обострени и хронични заболявания при деца с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури, ще работят най-малко шестима лекари, от които поне четирима трябва да със специалност по педиатрия (най-малко двама от тях трябва да имат допълнителна квалификация за извършване на ехография).

В структурите от трето ниво ще се насочват всички пациенти, за които няма условия за осъществяване на диагностично-лечебните процедури в предишните две нива. Там трябва да работят най-малко шестима лекари, като поне четирима от тях е необходимо да имат специалност по педиатрия.

" }-->

Коментари