Публикация

Здравните грижи у нас са в окаяно състояние - алармира БАПЗГ в отворено писмо

Здравните грижи у нас са в окаяно състояние - алармира БАПЗГ в отворено писмо

ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ,
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА,
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Д-Р ИВАН КОКАЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КНСБ
Д-Р КАМЕН ДАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ
КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"
МЕДИИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Във връзка с ескалацията на спонтанните протести на професионалистите по здравни грижи, БАПЗГ предупреждава:

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СА НА ИЗЧЕЗВАНЕ И БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Е В ДЪЛБОКА СИСТЕМНА КРИЗА ! След редовното си заседание на 17.03.2019 г. Националният съвет на БАПЗГ за пореден път алармира управляващите и обществеността за критичното състояние на здравните грижи у нас, водещи до сериозен риск за националната сигурност на страната:

 Лечебните заведения не могат да функционират без професионалисти по
здравни грижи;
 Поради липса на медицински специалисти ще бъдат затваряни болници;
 Много специалисти работят на две и повече места и спасяват здравната
система от колапс;
 Прекомерната умора се отразява негативно на здравето на медицинските
специалисти и качеството на работа;
 В лечебните заведения се пренебрегват дори и най-минималните
стандарти за съотношение между медицински специалисти и брой
обгрижвани пациенти.
БАПЗГ най-отговорно заявява, че изцяло подкрепя справедливите искания и законните протестни действия на колегите от всички региони на страната, където проблемите в лечебните заведения не са решени. Поради усложнената политическа обстановка, многобройната членска маса на БАПЗГ се оказа привлекателен електорат. Нашите справедливи искания не бива да се използват от различни политически формации за тясно партийни цели. Подобни действия няма да доведат до подобряване на
социалния и професионалния статус на медицинските специалисти.

 

Ние, професионалистите по здравни грижи отказваме да бъдем изкупителните жертви и да носим тежестта за нерешените проблеми!
Настояваме за ясни ангажименти от страна на властимащите, за да имат българите безпрепятствен достъп до качествени здравни грижи.

Необходими са спешни мерки за:

 Политическо съгласие за достойни възнаграждения, добри условия на труд, професионална квалификация и кариерно израстване.
 Задължително спазване на заложените в КТД договорености с активното участие на синдикатите.
 Дългосрочна визия за здравните грижи до 2030 година с план за действие, с точно определени срокове, финансиране и отговорни институции.
Ако и този път не бъдем чути, вълна от организирани протести ще
залее цялата страна!

Прилагаме документи, отразяващи усилията на БАПЗГ за спасяване на съсловието на професионалистите по здравни грижи:

1. Искания за спасяване на съсловието и гарантиране на безпрепятствен
достъп до здравни грижи, залегнали в Подписка на БАПЗГ (период на
събиране: 15.02.2019 - 30.04.2019) сред професионалисти по здравни грижи и
граждани в цялата страна, която ще бъде внесена в Министерски съвет.

2. Призив за мерки срещу агресията над медици, приет от участниците в
дискусията за превенция на агресията срещу медици в Република България,
проведена на 12.02.2019 г. С този форум стартира Националната кампания
на БАПЗГ под надслов "Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме"

 

3. Позиция за необходимостта да се актуализират работните заплати на
професионалистите по здравни грижи в България като се намерят нужните
механизми и финансов ресурс (Изх. №22/24.01.2019 г.)

 

4. Протестна декларация, приета на 12.05.2018 г. на Национален протестен
митинг, организиран от Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи с настояване за подобряване на професионалния и социалния
статус на професионалистите по здравни грижи

 

5. Декларация на акушерките в Република България, приета на 17.01.2018 г. от
участниците в Дискусионния форум "Акушерката - подценената професия",
организиран от БАПЗГ и АБА (Изх. № 14/17.01.2018 г.)

 

6. Писмо в подкрепа на протеста, организиран от Сдружението на
общинските болници в България (Изх. № 12/12.01.2018 г.)

 

7. Позиция за необходимостта за намиране на възможности за изплащане на
закъснелите дължими възнаграждения на медицинските специалисти в
лечебни заведения във финансова криза и взимане на спешни превантивни
мерки този проблем да бъде избегнат през 2018 г. (Изх. № 225/11.12.2017 г.)

 

8. Отворено писмо до институциите с настояване за стартова заплата равна на
три МРЗ, диференцирано заплащане на труда на професионалистите по
здравни грижи, приемане на стандарти с ясен регламент и др. (Изх. №185/
18.10.2017 г.)

 

9. Декларация, приета на 23.06.2017 г. от участниците в Националната
конференция, организирана от Българската асоциация на
професионалистите по здравни грижи на тема „Проблеми и перспективи на
здравните грижи в училищното и детското здравеопазване в Република
България“.

Коментари