Публикация

Варненският онкодиспансер - с все по-голямо доверие от пациентите

Около 30% от новорегистрираните болни с рак на стомашно-чревния тракт, рак на гърдата и рак на женските полови органи се оперират в хирургичното отделение на онкодиспансера „Д-р Марко А. Марков” във Варна.


Това показва статистиката на лечебното заведение през последните три години.

Данните са сериозно доказателство за дейността на диспансера при наличието на още 11 хирургични отделения във Варна и областта.

Повече от половината болни, на които е назначена химиотерапия, са я провели в онкодиспансера, а около и над 90% от лъчетерапиите са извършени от специалистите на здравното заведение.

Подробната статистика е изпратена до министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова.

Причината е, че на проведената във Варна среща на директорите на лечебни заведения с проф. Борисова на 4 юли не е бил поканен директорът на онкологичния диспансер д-р Господин Игнатов.

Това не е попречило обаче директори на други лечебни заведения в града да коментират дейността на диспансера. За да е обективна информацията, която получава министър Борисова, ръководството на междуобластния диспансер е изпратило подробна справка за работата на лечебното заведение през последните три години.

В нея се посочва:

„С договора с Националната здравноосигурителна каса за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за 2010 г. здравното ни заведение извършва дейности и получава финансиране по 35 клинични пътеки, обхващащи диагностика и лечение, в това число и оперативни процедури, основно на онкологични заболявания на стомашно-чревния тракт и женските полови органи. В този смисъл атаките срещу работата на хирургичното отделение и отделението по гастроентерология на МДОЗС „Д-р Марко А. Марков” са нелогични и необективни. В интерес на обективността Ви предоставям данните за дейността на диспансера за последните три години.

През 2007 г. в Диагностично-консултативния блок на диспансера са извършени 56 403 прегледа, през 2008 г. – 75 105, а през 2009 г. – 80 879. През стационара на лечебното заведение през 2007 г. са преминали 6367 болни, през 2008 г. – 7583, а през 2009 г. -  8730.

В здравното заведение, което има ангажимент и за попълване на Националния раков регистър, през 2007 г. са регистрирани 3077 новозаболели, през 2008 г. - 3114, а през 2009 г. – 3306. Хирургичното отделение реализира близо 1/3 от операциите на предракови и ракови заболявания на стомашно-чревния тракт и гинекологични заболявания в областите Варна и Добрич.

Красноречива за обема работа в диспансера е статистиката за рак на ректума. През 2007 г. от новорегистрираните 387 случая и 346 оперирани в лечебното заведение са лекувани 17,4%. През 2008 г. цифрите съответно са 362 регистрирани, 329 оперирани, от които 26,40% лекувани, а за 2009 г. има 430 регистрирани болни с диагноза рак на колона, от които 389 са оперирани, (43,02% в МДОЗС „Д-р Марко А. Марков”).

Същата е тенденцията и при лечението на рак на гърдата, като процентът оперирани в диспансера е съответно 26 на сто през 2007 г., 33,2 на сто през 2008 г. и 35,6 на сто през 2009 г.

Изключително успешна е и дейността на хирургичното отделение, което се конкурира с още 11 такива структури в региона. През 2007 г. преминалите през отделението пациенти са 804, през 2008 г. броят им нараства на 1011, а през 2009 г. – на 1274. Тенденцията се запазва и през тази година, като през първите шест месеца са преминали вече 620 пациенти.

Хирургичното отделение осигурява месечни приходи на търговското дружество в размер на около 120 хил. лева. Това показва, че онкологичният диспансер държи относително голям дял от хирургичните услуги в региона. Тези приходи позволяват на здравното заведение да привлича и запазва квалифицирани кадри и непрекъснато да увеличава качеството на здравната услуга, която предлага. За това свидетелства и големият брой пациенти, които предпочитат да бъдат оперирани от нашите екипи.

В последните две години едно от най-успешните отделения е това по гастроентерология. През последните три години статистиката на извършените в него инвазивни процедури показват непрекъсната тенденция на нарастване и почти удвояване за някои от процедурите.

Изключително силна е и дейността на отделението по химиотерапия и палеативни грижи. През последните три години в диспансера провеждат курсовете си по химиотерапия повече от половината пациенти, на които е назначено такова лечение.

През последната отчетна година са постигнати и много добри резултати от проведеното лечение – подобрение при 37%, стационирани при 44%, 10% с пълна ремисия и при 6% - прогресиране на заболяването.

През последните 10 години „Д-р Марко А. Марков” се утвърди като сериозен център за профилактика и лечение на онкологичните заболявания в Североизточна България. В модернизирането на материалната и техническа база бяха инвестирани милиони левове, осигурени от дружеството и община Варна. В момента се водят разговори с чуждестранни инвеститори за осигуряването на линеен ускорител, който да подобри в значителна степен успеваемостта при лечението на голям процент от раковите заболявания.

Като резултат на усилията на ръководството на диспансера и местната изпълнителна власт, онкодиспансерът във Варна се превърна в едно от най-авторитетните здравни заведения в региона.

Надяваме се Министерството на здравеопазването във Ваше лице да прояви далновидност и обективност при определянето на здравната карта на страната и в нея своето заслужено място да намери и МДОЗС „Д-р Марко А. Марков” ЕООД. Ние, както и колегите ни от страната, подкрепяме виждането на здравното министерство онкологичните диспансери да бъдат преобразувани в специализирани болници, и се надяваме с този ход да бъде подобрено обслужването на нашите пациенти”.

Коментари