Публикация

Затлъстяване през детството и риск от злокачествени заболявания в млада възраст

Затлъстяване през детството и риск от злокачествени  заболявания в млада възраст

Какво ме провокира отново да говоря за детското затлъстяване?

 

•Юноша  на 11-годишна възраст се яви в кабинета с данни за:
–високостепенно и усложнено с артериална хипертония затлъстяване
–на който личният лекар беше казал:   „НИЩО МУ НЯМА“  И „ ЩЕ ГО ИЗРАСТЕ“
–на който  до момента не му беше измервано артериалното налягане

•Антропометрични данни:

•ВМI 33.7 кг/м² /за него 97 Р- 21кг/м²/ , а за възрастни  нормата  е < 25 кг/м²  Талия 94 см. 
•Талия/Ръст – 0.6   / за всички възрасти и за двата пола < 0.5/
•АН 142/82 mm Hg

•От анамнезата: главоболие и епистаксис!

Виж в прикачения файл: 

Прикачени файлове

Коментари