Публикация

Алергиите като психосоматично заболяване и тяхното хомеопатично лечение

Алергиите като психосоматично заболяване и тяхното хомеопатично лечение

В презентация, изнесена в рамките на Осмата конференция по Шуслерова терапия и хомеопатия, провела се от 16 до 17 март 2019г. в Стара Загора, хомеопатът и Шуслеров терапевт д-р Искра Капинчева постави фокуса върху психосоматичната предиспозиция при алергиите и как алергичната изява може да бъде овладяна със средствата на хомеопатията . Д-р Капинчева акцентира на

връзката между психиката, ума, емоциите и физическите разстройства,

както и на ролята, която играят агентите от околната среда. Влияние върху психиката оказват различни фактори от заобикалящия ни микро и макро свят. Те могат да отключат различни здравословни проблеми. Стъпвайки на това разбиране, може да се приложат успешни терапевтични подходи, базирани на личен професионален опит. 

Привържениците на психосоматичната медицина приемат алергията не като случайно явление, а като събитие, което се вписва в психоорганична цялост и ясно определен пространствено-времеви континиум.

подчерта специалистът по Шуслерова терапия. В нейната презентация голямо място беше отделено на ролята на епигенетиката като обуславящ фактор за поведението на клетката, както и на психо-биологията като модерен терапевтичен подход. 

Съвременната медицина лекува алергиите с

антиалергични медикаментозни средства, които потискат имунния отговор на организма към алергизиращите го фактори от околната среда, с което се постига или временен ефект, или изобщо не се повлияват проявите на алергия.

Ние никога няма да бъдем способни да лекуваме в съответствие с природата, т.е. хомеопатично, ако не наблюдаваме при всички случаи на болест, дори при остри болести, редом с другите симптоми и симптомите, отнасящи се към измененията в състоянието на духа и ума...

Каква е ролята на психотерапията в модерната терапевтична практика, защо и как се съчетава хомеопатията с традиционната медицина в персонализирания подход към пациент и заболяване, изясни в изложението си специалистът.

 

Коментари