Публикация

Липса на ваксина отлага временно имунизацията на децата

Причината за моментната липса на ваксината срещу вирусен хепатит Б са възникнали производствени проблеми на фирмата-производител.


Това уточни Министерството на здравеопазването по повод сигнали за недостиг на ваксината, която е задължителна по имунизационния календар.

Ведомството съобщава още, че е предприело всички необходими мерки и е осъществило контакт с фирмата-производител с цел намиране на своевременно решение на проблема. Установено е, че доставката на наличната в момента ваксина не може да бъде осъществена по силата на подписания договор.

С наличните към момента в РИОКОЗ количества ваксини ще се покрият нуждите на страната за поставяне на първата доза на децата през първите 24 часа след раждането.

В следващите дни министерството ще обяви обществена поръчка за доставка на ваксини, но до сключване на новия договор временно ще се отложат имунизациите с втора (на 1 месец) и трета (на 6 месеца) доза.

МЗ съобщава още, че има официалното становище на националните консултанти, че интервалът между първата и втората доза може да се отложи до 4 месеца, а между втората и третата доза максимум до 17 месеца, без това да се отрази на изграждането на имунитета на децата.Коментари