Публикация

Туберкулозата в страната трайно отстъпва, но все още не е победена

Туберкулозата в страната трайно отстъпва, но все още не е победена

Със 7,3% са намалели болните от туберкулоза у нас през 2018 г. в сравнение с 2017 г., сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”.
Това информира Министерството на здравеопазването.

 

Тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март, се провежда под мотото: „Време е: за Свят без туберкулоза!”.

За десета поредна година се постига трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза

- от 38,5 на 100 000 население през 2008 г. до 18,3 на 100 000 души през 2018 г. по предварителни данни.

През 2018 г. общият брой на болните с туберкулоза е 1 358 души

по предварителни данни, спрямо 1 463 пациенти за 2017 г. (през 2008 г. техният брой беше 3150).

 

Над 78% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 59% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденцията броят на засегнатите мъже да е над два пъти по-голям от броя на заболелите жени.

 

И през 2018 г. преобладават новооткрити случаи с туберкулоза - 85% от всички регистрирани, а останалите 15% да са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението).

Най-засегнатите възрастови групи

са от 45 до 54 г. (21, 72%), над 65 г. (20,25%) и 55-64 г. (18,34%).

 

През миналата година се отбелязва значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 години - 90 случая (6,6%), от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2017 г. са регистрирани 140 деца с туберкулоза. През последните години броят им е бил между 9% и 10%.

Независимо от намаляването на заболеваемостта, все още има региони, в които е над средната за страната

(Видин – 51,8; Габрово – 42,6; Перник – 36,8; Сливен – 29,7; Враца – 29,6, София област – 29,4; Плевен – 25,8; Кюстендил – 23,9; Велико Търново – 23,4; Силистра – 22,6; Благоевград – 22,4).

 

По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти започнали лечение в 2016 г.

 

От бюджета на Министерството на здравеопазването се осигуряват ежегодно средства за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории и финансиране на лечебните заведения за лечение на туберкулоза.

 

Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерството на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза”, а така също и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, изъкват от МЗ.

 

В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.

По програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения

- от тях 15 са МБАЛ, 14 са СБАЛПФЗ.

 

В 29 лечебни заведения по туберкулоза се организира ежегодно седмица на „Отворени врати”. По време на проведените за периода 2009 г. – 2017 г. кампании броят на анкетираните за туберкулоза лица е 114 730. От тях 1 242 души са диагностицирани с туберкулоза и са насочени за лечение, а 4 351 са обхванати с химиопрофилактика след открита латентна туберкулозна инфекция.

 

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация,

 

през последните 10 години е осигурено лечението на 289 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор, съобразен изцяло със световните стандарти на мерките за инфекциозен контрол на инфекцията. През 2018 г. в сектора са лекувани 50 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

 

Диагностиката и лечението на мултирезистентната туберкулоза се подпомагат от програмите, финансирани от Глобалния фонд, като се осигуряват лекарства от втори ред за лечение на резистентни форми на туберкулоза и диагностикуми за микробиологична изследвания за установяване на тази резистентност.

В България в края на 2016 г. е въведена най-съвременна бърза диагностика за туберкулоза

чрез молекулярно-генетичен метод: GeneXpert MTB/RIF.

Данни за Европа и света

По експертна оценка на СЗО през 2017 г. над 10 милиона са случаите на туберкулоза в света, а смъртните случаи са 1,6 милиона.

 

През 2017 г. в Европейския регион на СЗО (общо 53 държави) са съобщени 275 000 случая на туберкулоза или разпространение 30 случая на 100 000 население и 77 000 случая на резистентна туберкулоза. За периода 2013-2017 г. се наблюдава тенденция за намаляване на регистрираните нови случаи и рецидиви на туберкулоза от 32,9 до 25,9 на 100 000 население.

Най-голямо е разпространението в Киргизстан – 144 на 100 000 население, Молдова – 95, Грузия – 86, Таджикистан - 85 и Украйна - 84 на 100 000 население.

 

Случаите на туберкулоза в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство са над 55 337 или разпространение 10,7 на 100 000 население, а случаите на мултирезистетна туберкулоза са 1 107. Възрастовата група от 25 до 44 години е най- засегната. Най-голямо е разпространението на туберкулозата в Литва, Латвия, Естония, Румъния.

Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме

да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към терапията.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни

 

за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Коментари