Публикация

МУ-Варна обявява прием на документи по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

МУ-Варна обявява прием на документи по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Медицински университет - Варна е бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти” на МОН.

Програмата предоставя месечни възнаграждения за две групи участници

  1. Млади учени – до 10 години след първа ОКС „Магистър" (вкл. докторанти редовна, задочна или самостоятелна подготовка, които не са защитили докторска степен, ако отговарят на условието за 10-те години след първа ОКС „Магистър”). Предвиждат се месечни възнаграждения в размер не по-нисък от 900 лв. за новоназначени млади учени; и допълнителни месечни възнаграждения за вече назначени в МУ-Варна млади учени не по-ниски от 200 и не по-високи от 500 лв.
  2. Постдокторанти – до 5 години след придобиване на ОНС „Доктор”. Основно месечно възнаграждение не по-ниско от 1500 лв. и не по-високо от 3000 лв., независимо дали са новоназначени или вече назначени постдокторанти към МУ-Варна.

Изследователите имат право да кандидатстват към един от четирите факултета на МУ-Варна

като спечелилите ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Документите ще се подават в Научноизследователския институт (стая 107, Ректорат).

Срок за кандидатстване: 17:00 часа на 22 април 2019 г.

Повече информация за програмата вижте тук и тук.

 

Необходимите документи за кандидатстване, както и подробности вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

doc
docx
docx

Коментари