Публикация

Доц. Русанка Ковачева ще ръководи Комисията по лекарствения списък

Правителството реши да промени състава на Комисията по позитивния лекарствен списък. Освобождава се председателят доц. д-р Васил Димитров, както и членовете доц. Асен Дудов, д-р Валентина Платиканова, д-р Албена Златарева, доц. Русанка Ковачева, д-р Дечо Дечев и Добрин Пинджуров.


За председател на комисията е избрана доц. д-р Русанка Ковачева, представител на Министерството на здравеопазването, а за членове - проф. д-р Параскева Стаменова и доц. д-р Людмила Владимирова (също представители на МЗ), Маргарита Кирилова и Светослава Ханъмова (представители на здравната каса), Светлин Спиров (представител на Изпълнителна агенция по лекарствата), Росица Спасова (представител на Министерството на финансите).

Доц. д-р Русанка Ковачева е завършила Медицинския университет в София. Има две специалности - по вътрешни болести и по ендокринология.

Членува в много дружества и организации, с богат опит като преподавател в областта на ендокринологията. Има над 200 публикации в списания, сборници и монографии и над 140 доклада, представени на конгреси и симпозиуми.
Коментари