Публикация

35-та юбилейна Национална среща на АСМБ

35-та юбилейна Национална среща на АСМБ

Асоциацията на студентите медици – Пловдив бе избранa за домакин на Пролетната Национална среща на Асоциация на студентите - медици в България (АСМБ) след представяне на успешна кандидатура, съобщи пред CredoWeb Айлин Фейзуллова - Председател на Асоциация на студентите медици - Пловдив. Срещата ще се проведе в периода 05 - 07 април 2019 г. Очакваният брой делегати е 350, като се включват както български, така и англоезични студенти.

Националните срещи на АСМБ се провеждат два пъти годишно - през пролетта и през есента. В рамките на събитието се извършват обучения, свързани с работата в комитетите на асоциацията – Обществено здраве, Медицинско образование, Реподуктивно здраве и СПИН, Професионален и научен обмен, Човешки права и мир. Също така се организират обучения за професионални умения и личностно развитие – трейнинги, като например общуване с терминално болни пациенти; начини за комуникация с деца – пациенти; начини за по-ефективно учене; писане на научен абстракт и много други.

Целта на голямото събитие – Националната среща на АСМБ е да се подобрят знанията на членовете на Асоциацията за нейната структура и връзката с Международната федерация на студентите медици, а именно работата на локално, национално и международно ниво. Така се създава приемственост и се осигурява доброто развитие на АСМБ в бъдеще.

Есециално за организацията е и провеждането на работилници (workshops) от лекари – специалисти – от типа хиургичен шев, КПР, провеждане на ЕКГ, нормално и асистирано раждане, спешна помощ, детски интервенции и много други.

Основната тема, която ще бъде разгледана на срещата е Антибиотичната резистентност и именно затова актуалният слоган е: БЪДЕЩЕТО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ!

Коментари