Публикация

Кратките съобщения от мобилните телефони са по-безопасни

Британски правителствени експерти твърдят, че кратките съобщения са по-безопасни за здравето от разговорите по мобилен телефон.


При употреба апаратите изпращат радиосигнали, които вредят на мозъка. Тези сигнали са същите, които радиото и телевизора изпращат.

Специалистите препоръчват да се ограничат вредните лъчения чрез съкращаване на времето, прекарано в разговори. Това важи особено за подрастващите.

Коментари