Публикация

Правителството закри Фонда за лечение на деца

Правителството закри Фонда за лечение на деца

Правителството прие постановление за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“. Документът е в съответствие с промени в Закона за здравето, съгласно които

след 31 март изпълняваните от фонда дейности преминават за администриране към здравната каса

От Министерският съвет уточняват, че чрез нормативните изменения се осигурява плавен преход на изпълняваните от фонда дейности към НЗОК, като същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти.

 

До 31 март фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на фонда заповеди за организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК.

Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства

за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, посочват от кабинета.

Средствата, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г.

Те ще бъдат предвиждани в ежегодните бюджети на касата като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Коментари