Публикация

НСОПЛБ: Новият стандарт по педиатрия създава нормативен хаос

Обнародваният преди дни в „Държавен вестник” нов медицински стандарт по педиатрия създава нормативен хаос в обслужването на децата. Няма научни, практически и финансови причини специалисти да консултират здрави деца.


Това е позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

В стандарта по педиатрия е записано, че децата до 18-годишна възраст в извънболничната помощ се наблюдават и лекуват от общопрактикуващ лекар и педиатър.

В текста е заложена висока честота на консултации за здрави деца със специалисти-педиатри, без да са осигурени финансови ресурси и без очакван по-добър здравен ефект.

В същото време недостигат средства за изследвания при остро възникнали заболявания. Липсват достатъчен брой специалисти в тесни, но важни области на педиатрията (детска ендокринология, кардиология и др.)
 
„За нас, общопрактикуващите лекари, е необяснимо защо в условията на криза, когато непрекъснато се говори за неефективно изразходване на публичните ресурси в здравеопазването, с акт на Министерството на здравеопазването се налагат лобистки интереси и необосновани от нищо задължения за общопрактикуващите лекари”, заявяват от НСОПЛБ.

От сдружението отбелязват още, че от 10 години общопрактикуващите лекари у нас извършват профилактичните прегледи и наблюдават развитието на децата до 18-годишна възраст, диагностицират и лекуват най-често срещаните заболявания при тях.

Положителните резултати намират израз в трайната тенденция за понижаване на детската смъртност.

Според членовете на сдружението, всичко това противоречи на днешната организация на здравеопазването за децата до 18-годишна възраст и води до размиване на отговорността, неефективно разходване на средства и неясен здравен резултат. 

Коментари