Публикация

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2019

НОИ стартира програмата за профилактика и рехабилитация за 2019

От 28 март започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2019 г. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година. За  финансовата й реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 г. са предвидени 20 103 061 лв. 

Програмата предлага

Продължителност за едно лице - 10 дни

Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване.

Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

Право на парична помощ за профилактика имат

осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест.

За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

кой има право на санаториум по НОИ
Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

 

Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.

Коментари