Публикация

Росен Иванов оглавява новата мегаагенция за медицински надзор

Росен Иванов оглавява новата мегаагенция за медицински надзор

Със заповед на здравния министър Кирил Ананиев, съгласувана с министър-председателя, от днес (1 април) за директор на новата Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е назначен Росен Иванов.

До момента той е ръководител на Инспектората в Министерството на здравеопазването

бил е държавен инспектор в инспектората на Министерския съвет, началник на политическия кабинет в Министерството на отбраната (в служебното правителство от 2013 г.), както и главен юрисконсулт в Министерството на отбраната.

Росен Иванов е магистър по право и философия от СУ „Св. Климент Охридски“.

Новосформираната Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ започва работа от днес

Тя обединява към момента действащите Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантации.
Новата агенция ще продължи да извършва досегашната дейност на преобразуваните агенции, както и възложените ѝ от закона нови функции.

 

Съгласно Закона за лечебните заведения

агенция „Медицински надзор“ вече ще отговаря за регистрацията на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

(до момента тази дейност се осъществява от регионалните здравни инспекции). Във функциите ѝ влизат също така и администрирането на режима по издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки.

 

За тази цел в агенцията е създадена специализирана дирекция „Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност“. Тази дирекция ще извършва и оценка по заявления за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ и нови медицински дейности по чл. 37а и 37б от Закона за лечебните заведения, които са регламентирани за първи път със Закона за лечебните заведения.

 

Функциите на агенцията, свързани с координирането и контролирането на дейностите в областта на трансплантацията и асистираната репродукция, извършвани от лечебните заведения, са възложени на специализираната дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“.

 

Основните контролни функции, осъществявани от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, ще се извършват от специализираната дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“. Тази дирекция се предвижда да осъществява и оценка на ефективността и резултатите на контролната дейност, да извършва анализи и предлага на изпълнителния директор мерки за подобряване на качеството на контролната дейност.

 

Новата агенция ще има 106 служители.

Коментари