Публикация

НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина

НЗОК поема от днес функциите на Фонда за лечение на деца и на Комисията за лечение в чужбина

Днес, 01.04.2019 г., функциите на Фонда за лечение на деца към Министерството на здравеопазването бяха поети от Националната здравноосигурителна каса.

Осигурени са необходимите условия за нормалното протичане на процеса

В сградата на Централното управление на НЗОК, на ул. „Кричим“1, е обособена Приемна за гражданите, в която както родителите на малките пациенти, така и здравноосигурените над 18-годишна възраст ще бъдат консултирани от експерти на институцията. Приемното време за граждани - „Свободно движение на хора” – европейски регламенти и двустранни спогодби за социално осигуряване – е всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 15:30 часа.

От днес всички заявления за лечение, финансирано от касата, ще се подават в НЗОК и в районните здравноосигурителни каси

Създадени са две специализирани комисии, които ще разглеждат заявленията на гражданите, в това число и преписките, които са прехвърлени от фонда и нямат все още решение. Здравноосигурените, които са подали заявления към Фонда за лечение на деца, както и към Комисията за лечение в чужбина към МЗ, не трябва да подават нови заявления в НЗОК.

 

На сайта на институцията – www.nhif.bg, линк „Услуги за граждани“, подрубрика „Лечение в България и чужбина“, е публикувана информация за документите, които задължително се представят от заявителя при кандидатстване за лечение. Всеки ще може да се запознае с нормативната база, въз основа на която действат двете комисии в НЗОК, както и да проследява движението на заявлението си.

Към настоящия момент 146 са заявленията, които не са разгледани от закрития вече Фонд за лечение на деца

и 24 – от Комисията за лечение в чужбина, и които трябва да бъдат финализирани от НЗОК.

 

Утре, 2 април, първият малък пациент заминава за лечение в Австрия по правилата на касата

Освен на портала на НЗОК, гражданите могат да получат повече информация за лечение в България и в чужбина на тел. 02/ 9659 193.

 

Банкова сметка на Националната здравноосигурителна каса за набиране на средства от:

 

  1. Дарения в полза на дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването;
  2. Приходи и глоби, наложени по Закона за закрила на детето в полза на дейности, свързани с лечението на деца, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Получател: Национална здравноосигурителна каса
Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
BIC код: BNBGBGSD
Код на БАЕ: BNBG9661
Сметка: BG46 BNBG 9661 3100 1100 01

Коментари