Публикация

От печата: МЗ закъснява с препоръките при изписване на лекарства

От печата: МЗ закъснява с препоръките при изписване на лекарства

Въпреки че на 31 март изтича крайният срок за поява на новите препоръки, с които лекарите ще са длъжни да се съобразяват при изписване на медикаменти, здравното министерство е публикувало за обществено обсъждане само 7 ръководства - за терапиите при кожни болести, детска онкология и хематология, алергология, анестезиология и интензивно лечение, нефрология, нуклеарна медицина и урология.

 

Tова пише в. „Сега“, като пояснява, че според последните законови промени от тази година при изписване на препарати по линия на здравната каса

лекарите ще трябва да спазват схеми и алгоритми, посочени във фармако-терапевтичните ръководства

написани от здравното министерство.

 

Подобни ръководства съществуваха и досега, но те нямаха задължителен характер. И занапред, ако лекарят прецени, ще може да прави изключения от препоръките, но

ако проверка от НЗОК установи необосновани отклонения, може да има санкция

отбелязва изданието.

 

„Основната цел е гарантиране на достъп на пациентите до съответстващо на европейските стандарти лечение с лекарствени продукти и осигуряване на ефективен механизъм за системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги”, пише в мотивите на здравното министерство.

Коментари