Публикация

500 хил. лв. за съдебно-медицинските отделения в страната

500 хил. лв. за съдебно-медицинските отделения в страната

Започва вторият етап от процеса на подпомагане дейността на съдебно-медицински отделения, за който от бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени 500 000 лева.

Средствата са за закупуване на специализирано оборудване на 6 областни центъра

- уточняват от ведомството.

 

Отделенията по съдебна медицина в държавните лечебни заведения са структурирани в 6 главни областни центъра и 24 второстепенни.

 

Първият етап от подпомагане дейността на центровете започна през миналата година. За подобряване на материално-техническата база тогава бяха осигурени 1 472 600 лева от бюджета на здравното министерство. Средствата са предоставени за извършване на ремонт и закупуване на оборудване във всички 30 съдебно-медицински отделния.

 

През тази година

започва и процесът по обновяване на материално-техническата база на 12-те държавни психиатрични болници

и психиатричните отделения към 16 държавни болници. За тази цел са предвидени средства по бюджета МЗ в размер 2 865 000 лева.

Коментари