Публикация

Подготвя се наредба за контрол на електромагнитните лъчения

Министерството на здравеопазването е разработило проект на наредба за максималните елекромагнитни полета, заяви министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова по време на парламентарния контрол днес.


Документът е публикуван на интернет страницата на министерството.

Относно опасенията за влиянието на електромагнитната енергия върху здравето на хората, от министерството предлагат да се създаде национална система за оценка и контрол на нейонизиращите лъчения от радиостанции.

В момента за всеки обект, който излъчва електромагнитни вълни се определя хигиенно-защитна зона. На този етап МЗ и регионалните структура изпитват затруднение в осъществяването на контрол на лъченията, поради недостиг на апаратура за измерване. Предстои закупуване на апаратура за 10 регионални инспекции (РИОКОЗ).

Коментари