Публикация

Наследственост при пигментна глаукома /Презентация/

Наследственост при пигментна глаукома /Презентация/

Пигментната глаукома (ПГ) и пигментно – дисперсният синдром (ПДС) представляват различен спектър на едно и също заболяване, характеризиращо се с патологично освобождаване на пигмент в предния очен сегмент.


Установена е фамилна обремененост при глаукома с ПДС в 4% до 21%  от случаите. Прогресията на ПДС в ПГ варира в широк диапазон и настъпва при 6% до 43%.

 

/Пълният текст ще намерите в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари