Публикация

Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит

Съвременно третиране на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка – обобщен наш и чужд опит

Презентацията представлява даване на основни насоки в ранното откриване и начина на лечение (алгоритъм) на миниинвазивния и начален рак на маточната шийка. Така целим на подобрим начина на откриване, третиране и проследяване на жени с този проблем.

Прикачени файлове

Коментари