Публикация

БФС: Нормативните промени съвпадат с интересите на големите аптечни вериги

Правят се опити да се налагат корпоративни интереси с промените в нормативната уредба, алармират от Българския фармацевтичен съюз.


Според тях през изминалите няколко седмици Министерството на здравеопазването е изготвило няколко проекта на нормативни актове, които изменят основни насоки на регулацията във фармацевтичния сектор.

Посочените промени не са свързани с оптимизиране на разходи за публичните средства, а съвпадат с интересите на големите търговци на дребно на лекарствени продукти, които притежават вериги от аптеки.

Фармацевтите са недоволни, че със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, без да се съгласува с Висшия Съвет по фармация, МЗ предлага отпадане на ограничението едно лице да притежава повече от четири аптеки.

От здравното министерство се мотивират със становище на Европейската комисия, изпратено през януари 2009 г., но през май 2009 г. Съдът на Европейския съюз изрично е постановил, че ограничението само магистър-фармацевти да притежават аптеки не е в противоречие с правото на ЕС и Европейската комисия не може да налага санкции за въвеждане на ограничения относно собствеността на аптеките, твърдят още от организацията.

От БФС са недоволни и защото с проекта за наредба за изменение на Наредба № 28 от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти се позволява в приемното помещение на аптеката да работят други лица освен фармацевти. Така, според тях, се създават предпоставки в аптеките да работят неквалифицирани лица и фармацевти, които не полагат никакви усилия за поддържане на квалификацията си.

Мирослав Ненчев заяви пред health.bg, че нормативните промени не могат да гарантират на масовите потребители кой ще им отпуска лекарствените продукти.

Измененията на Закона за здравето са с цел да се обезсмислят правомощията на съсловните организации по водене на регистрите на членовете им и цялата информация да бъде събирана от Министерство на здравеопазването, допълват още фармацевтите.

Поради подмяната на основни принципи в регулацията на фармацевтичния сектор без никакво обсъждане, Управителният съвет на БФС ще проведе извънредно заседание, на което ще се обсъдят мерките, които ще бъдат предприети. УС на БФС ще сезира и Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) за създалата се ситуация.

Коментари