Публикация

Кинезитерапия на СИС сакроилиачна става

Методика на кинезитерапията в СИС
Целта на кинезитерапията е да се повлияе болковата симптоматика и да се подобрят подвижността и стабилитетът на СИС, като се нормализира нарушената „ставна игра” (joint play) и се преодолее мускулният дисбаланс.
задачи:
1. Да се въздейства върху трофиката на отслабналите динамични мускули.
2. Да се коригира рефлекторно повишеният тонус в скъсените мускули.
3. Пасивно да се мобилизира СИС .
4. Активно да се мобилизира СИС чрез мускулите-агонисти.
5. Да се обучат пациентите в правилно телодържане по време на трудовата и битовата им активност
.Изводи:
Приложената методика на КТ и получените резултати ни позволяват да направим следните изводи:
При двигателен дефицит на СИС подвижността се ограничава както от намалената или липсваща ставна игра, до която е довел блокажа, така и от болката и мускулния спазъм. По този начин се затваря порочния кръг “дисфункция---болка---мускулен спазъм---дисфункция“
От направения кинезиологичен анализ и проведените тестове се установи снижаване на болката до неиното изчезване, също така се наблюдава подобрение в обема на движение, който се доближава към нормалния. Това подобрение се дължи както на директното мануално повлияване на блокажите, така и на съчетаването му с други пасивни и активни релаксиращи и мобилизиращи средства – тангентор, електропунктура, масаж, обработване на тригерни точки, ПИР, аналитични гимнастически упражнения (по системата на Пилатес) и автомобилизация на СИС.
Представените резултати потвърждават предимствата на съчетанието между мануална мобилизация, ПИР, разтягащи упражнения и автомобилизация.
Заключение:
В заключение бихме искали да отбележем, че тази комбинация се оказа много ефективна !
Така поставената ни цел на кинезитерапията да се повлияе болковата симптоматика и да се подобрят подвижността и стабилитетът на СИС, като се нормализира нарушената „ставна игра” (joint play) и да се преодолее мускулният дисбаланс бе постигната.

Приложението на избраната от нас комплексна специализирана кинезитерапия води до деблокиране на СИС, до възстановяване на баланса между статичната и динамичната мускулатура, както и в симетричността на обременяването на долните крайници, до нормализиране на стойката и походката, до облекчаване на спонтанната болка и болката, провокирана в тригерните точки на лумбосакралната област.

Прикачени файлове

docx

Коментари