Публикация

София, Ловеч и Търговище без директори на РЗОК

Кандидатите за директори на районни здравни каси, изкарали най-висока средноаритметична оценка от писмената разработка и събеседването на проведения конкурс са общо 25.


Не са допуснати до класиране кандидатите, получили оценка по-ниска от много добър 4.50. Заради нисък успех комисията е предложила на директора на НЗОК да прекрати конкурса за РЗОК – Ловеч, РЗОК – София и РЗОК – Търговище.

Имената на новите директори на районни каси са:

 1. РЗОК – Благоевград – д-р Ивайло Димитров;
 2. РЗОК – Бургас – д-р Таня Макшева - Грънчарова;
 3. РЗОК – Варна – д-р Марио Щилиянов;
 4. РЗОК – Велико Търново – д-р Иван Иванов;
 5. РЗОК – Видин – д-р Владимир Вълчев;
 6. РЗОК – Враца – Светозар Симеонов;
 7. РЗОК – Габрово – Захари Дошков;
 8. РЗОК – Добрич – д-р Бисерка Пачолова;
 9. РЗОК – Кърджали – д-р Соня Ангелова;
10. РЗОК – Кюстендил – д-р Матей Попниколов;
11. РЗОК – Монтана – Бистра Георгиева;
12. РЗОК – Пазарджик – Анета Шопова;
13. РЗОК – Перник- д-р Магдалена Христова;
14. РЗОК – Плевен – Мартин Митев;
15. РЗОК – Пловдив – д-р Костадин Маламов;
16. РЗОК – Разград – Камелия Станчева;
17. РЗОК – Русе – Калоян Копчев;
18. РЗОК – Силистра- Атанас Атанасов;
19. РЗОК – Сливен – д-р Светослав Славов;
20. РЗОК – Смолян – д-р Кузман Гелов;
21. РЗОК – София – Столична – д-р Глинка Комитов;
22. РЗОК – Стара Загора – д-р Славка Йорданова;
23. РЗОК – Хасково – д-р Павлина Куюмджиева;
24. РЗОК – Шумен – д-р Йорданка Пенкова;
25. РЗОК – Ямбол – д-р Денка Петрова.


Коментари