Публикация

Експертни съвети заменят националните консултанти

Експертни съвети заменят националните консултанти

Със заповед № РД-01-113/01.04.2019 г.на министър Ананиев беше обявен съставът на новите експертни съвети към МЗ. Те заменят националните консултанти, като промяната е част от здравната реформа, заложена в бюджета за тази година и за влизането ѝ в сила беше направена корекция в Закона за здравето.

В състава на всеки Експертен съвет влизат

от 3 до 7 изявени специалисти по съответните медицински специалности, с доказан професионален опит и авторитет, предложени от научни медицински дружества, лечебни заведения, висши училища или други организации.

 

проф. д-р Асен Николов става Главен координатор на Експертния съвет по Акушерство и гинекология;

проф. д-р Атанас Темелков - Главен координатор на Експертния съвет по Анестезиология и интензивно лечение;

проф. д-р Красимир Антонов - Главен координатор на Експертния съвет по Гастроентерология;

проф. д-р Сабина Захариева - Главен координатор на Експертния съвет по Ендокринология и болести на обмяната;

проф. д-р Татяна Червенякова - Главен координатор на Експертния съвет по  Инфекциозни болести;

доц. д-р Мария Токмакова - Главен координатор на Експертния съвет по  Кардиология

д-р Светлана Ганчева - Главен координатор на Експертния съвет по Медицинска онкология;

проф. д-р Тодор Кантарджиев - Главен координатор на Експертния съвет по Микробиология;

проф. д-р Николай Габровски - Главен координатор на Експертния съвет по Неврохирургия;

акад. проф. д-р Лъчезар Трайков - Главен координатор на Експертния съвет по Нервни болести;

проф. д-р Асен Балтов - Главен координатор на Експертния съвет по Ортопедия и травматология;

проф. д-р Пенка Переновска - Главен координатор на Експертния съвет по Педиатрия;

проф. д-р Николай Младенов - Главен координатор на Експертния съвет по Спешна медицина;

проф. д-р Карен Джамбазов - Главен координатор на Експертния съвет по Ушно-носно-гърлени-болести;

проф. д-р Румен Стоилов - Главен координатор на Експертния съвет по Ревматология.

 

Главният координатор, който стои начело на всеки Експертен съвет, ще ръководи работата и ще отговаря за предоставянето на консултациите и становищата.

Решенията ще се взимат с мнозинство,

като за кворум се счита гласували не по-малко от половината от състава на експертния съвет. Допуска и провеждане на неприсъствени заседания. Когато има различие в мненията на членовете на експертния съвет, всеки член  излага своето аргументирано мнение и мотиви към него. 

 

Пълният списък на Експертните съвети и техните членове можете да видите в прикачения файл:

 

Прикачени файлове

pdf
Състав на експертни съвети към МЗ

Коментари