Публикация

Специалист от Денвър проведе у нас първото обучение по онкорехабилитация

Специалист от Денвър проведе у нас първото обучение по онкорехабилитация

Изтъкнатият физиотерапевт д-р Джулия Осбърн, управител на Клиниката по онкологична рехабилитация и основател на Преподавателски институт PORi (Денвър, Колорадо), проведе десетдневно обучение по онкорехабилитация в базата на Университетската болница „Св. Марина” във Варна.

 

В периода 12 - 22 март преподавателите по кинезитерапия и рехабилитация, медицински специалисти от региона и студенти от Медицински университет – Варна се запознаха с последиците и спецификата на възстановителните процеси при оперативно, химио- и лъчелечение на онкологичните заболявания, както и с особеностите на рехабилитационната работа с онкологично болни пациенти.

Д-р Джулия Осбърн представи модели от своя дългогодишен опит при рехабилитация на пациенти с рак на гърдата, на главния мозък

шийния отдел на гръбначния стълб, както и на органите в малкия таз. Това, което предизвика интереса на всички участниците в курса, беше начините за повлияване на лимфадема – усложнение и хронично състояние, което развиват около 1/3 от пациентите в процеса на лечение. Д-р Осбърн сподели своя опит при наблюдения на пациенти преди и след лечението на онкологичното заболяване, както и при извършване на дрениращ лимфен масаж като един от доказано ефективните методи за повлияване на лимфадема.

 

Проведеното за първи път у нас обучението беше организирано от учебен сектор „Кинезитерапия” на Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна.

През обучението премина целият екип на учебния сектор

като и екипът от Университетския център по източна медицина. Обучени по методиката на д-р Осбърн, специалистите ще могат да приемат пациенти, нуждаещи се от онкологична рехабилитация, както и да предадават своя опит, обучавайки други колеги.

 

 

Коментари