Публикация

Епидемия от хепатит в с. Розино

Епидемичен взрив от вирусен хепатит е ригистриран в с. Розино като до 15 юли са хоспитализирани в инфекциозното отделение на МБАЛ”Карлово” 15 деца.


От РИОКОЗ съобщават, че са проведени необходимите противоепидемични мерки.

Изследвани са още 50 деца, контактни на заболелите, като от тях 6 са дали положителни  резултати на заболяването и също са приети за лечение в болницата.

Предстои комплексна проверка на с. Розино от Дирекция "Здравен контрол” и Дирекция "Надзор на заразните болести”. 

Коментари