Публикация

Монографията на професор Христо Кожухаров

Монографията на професор Христо Кожухаров

Монографията запълва съществуващ дефицит в медицинското познание по темата в страната. Написана на достъпен език, тя представлява интерес не само за специалисти, но и за всички, желаещи да научат нещо повече за наркоманиите. 

В своята книга проф. Христо Кожухаров публикува собствени проучвания върху пациенти на метадонова програма в гр. Варна, проследени в рамките на 1 година. Участниците са разделени в две групи – тези, които се задържат в програмата, и онези, които я напускат. Авторът разглежда детайлно причините за напускане и определя факторите, които благоприятстват това.


Монографията „Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми“ на проф. Кожухаров можете да закупите в книжарниците на МУ-Варна и в онлайн магазина.

Коментари