Публикация

Вакантно място за специализант по медицинска онкология

Вакантно място за специализант по медицинска онкология

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” обявява вакантно място за специализант по медицинска онкология в Отделението по медицинска онкология.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Молба в свободен стил;
  2. Автобиография по европейски образец;
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с приложение;
  4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават при секретарката на Клиниката по лъчелечение в работен ден от 8:00 до 14:00 часа.

Краен срок за подаване на документи 2 май 2019 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Коментари