Публикация

NatAspinH®: Нови аспекти в превенцията на тромботичните инциденти след гинекологични операции (ВИДЕО)

NatAspinH®: Нови аспекти в превенцията на тромботичните инциденти след гинекологични операции (ВИДЕО)

Тромботичните усложнения продължават да бъдат водеща причина за заболеваемостта и смъртността при пациентки от гинекологичната практика.

Най-честите усложнения са:

  • Дълбока венозна тромбоза;
  • Белодробен тромбоемболизъм;
  • Посттромботичен синдром;
  • Венозна недостатъчност;
  • Пулмонална хипертония.
     

Сред тях

белодробният тромбоемболизъм е най-честата ПРЕДОТВРАТИМА ПРИЧИНА за смърт при оперираните пациентки.

Статистиката за САЩ и Япония показва, че без профилактика честотата на тромбозите след гинекологични операции застига  15 - 40% от пациентките.

Какво е NatAspinH®, какъв е механизмът му на действие, на какво се дължи ефективността му в профилактиката и лечението на тромбозния риск – вижте в следващото ВИДЕО на д-р Янчо Делчев, МБАЛ „Доверие“.

Коментари

Здравейте,този препарат тепърва ще влиза в широка употреба,както профилактика във венозния,така и във артериалния басейн.Трябва обаче достатъчен брой проучвания,които да ни направят спокойни в употребата му

Здравейте д-р Петрова! Несъмнено сте права, но имайте предвид, че в световния клиничен опит се откриват не малко публикации за употребата на натокиназа при пациенти с различни индикации, както и кардиологичен обзори. Основните публикации касаят тромболитичните й възможности. Няколко рандомизирани проучвания са правени за антихипертензивните свойства на молекулата, както и за липидопонижаващите. В същото време очакваме да излязат още в съвсем скоро бъдеще, както чужди, така и български. Поздрави, екипът на Валентис!