Публикация

Какво ни носи електронното здравеопазване?

През последните години усилено се дискутира въвеждането на електронното здравеопазване в България, но в морето от множеството натрупани термини има опасност да не разберем за какво всъщност става въпрос. Затова се опитваме да внесем яснота по основните предстоящи събития.


На първо място идва Националната здравна карта. Това не е индивидуален пациентски документ, а национална схема на броя и типовете медицински заведения на територията на страната, както и на връзките между тях.

Според уверенията на министър Анна-Мария Борисова тя ще влезе в сила в първите два месеца на 2011 г. Националната здравна карта ще определи в кои населени места какъв тип здравни заведения ще функционират, с какви клиники и отделения ще разполагат, какъв обем от дейности ще извършват, с каква апаратура ще са оборудвани, колко и какви медицински специалисти ще работят в тях.

Според тази схема ще е ясно къде оказват спешна медицинска помощ в даден регион, къде лекуват пациента при определени диагнози и къде го транспортират, ако заболяването му налага диагностика и лечение във високотехнологична болница.

Националната здравна карта има за цел и  по-ефективно изразходване на публичните средства за здравеопазване. Защото Националната здравноосигурителна каса ще сключва договори за финансиране на дейността само на здравни заведения, които са включени в националната здравна карта. А в момента НЗОК е длъжда да сключи договор с всяка болница, която е акредитирана от Здравното министерство, независимо, че може да дублира дейността на вече съществуващи медицински структури.

Когато Националната здравна карта влезе в сила,  болници и диагностично-консултативни центрове, които не са включени в нея, също ще могат да работят, но ще трябва да се издържат изцяло от частни пациенти или по договори с частните здравноосигурителни фондове.

През септември тази година ще бъдат обявени търговете за изработването на пациентските електронни здравни карти. Това е индивидуален електронен документ, който на вид и размер ще бъде подобен на банковите карти, но със съвсем друга функционалност. Идеята е цялата документация за даден пациент, която в момента циркулира в хартиен вариант, да бъде вкарана в електронен вид в чипа на здравната карта.

Тя ще съдържа всички данни за здравословното ни състояние – кръвна група, алергии, фамилна предразположеност към заболявания, прекарани остри и хронични болести, направени изследвания и операции.

При всяко посещение при лекаря той ще може (с определена парола) да чете необходимата информация , както и да вписва данните от последните прегледи и изследвания.

Същото ще се извършва и при постъпване в болница. Идеята е картата да дава възможност за издаване и на електронни рецепти, които ще се четат чрез компютрите в аптеките.

Събирането и съхраняването на здравната история на всеки гражданин ще бъде гарантирано чрез картата, което ще подобри възможностите за последваща диагностика и лечение.

Освен това коренно ще се промени здравната статистика и контролът върху здравната система. В институциите, които имат права за това, ще могат в реално време да проследяват всеки ден колко хора са били преглеждани в поликлиниките и приети в болниците, с какви диагнози, какви лекарства са им били изписани и т.н.

Пациентът също ще може да проверява какво е вписано в картата му и ще сверява дали всичко, което е записано, е реално извършено.

Другият здравен документ е Европейската здравноосигурителна карта. Тя може да се издаде безплатно за всички български граждани с непрекъснати здравноосигурителни права. Осигурява спешна и неотложна медицинска помощ в държавите от Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария.

Притежаването й не е задължително условие за напускането на България, но е добре всеки, който пътува, да си я извади, за да получи безпроблемна помощ, ако му се наложи.
" }-->

Коментари