Публикация

Имплантология и зъбни импланти

Имплантология и зъбни импланти

 

Имплантология - лечение чрез зъбни импланти

 

Какво представлява имплантологията?

 

Имплантологията е съвременен дял от денталната медицина, който касае лечението чрез зъбни импланти и има за цел да възстанови липсата на един или повече зъби, както и техните корени.

 

Имплантологията и лечението със зъбни импланти е надеждно и дългосрочно решение , подобряващо качеството, стила на живот и психологическия комфорт. Съвременният поглед върху лечението на пациенти е то да бъде минимално инвазивно, което в Medical Dent постигаме чрез използването на най-иновативните технологии и материали.

 

С помощта на имплантологията ние можем да предпазим здравите съседни зъби от изпиляване и да предложим високо естетични и ефективни решения.

 

Базални импланти

 

Бързото развитие на лечението с дентални импланти довежда до най-различни опити за подобряване на резултатите!

 

Опитите за лечение с дентални импланти датират от най-дълбока древност, като са били правени опити за имплантиране на зъби от седеф, слонова кост, злато и др.

 

Съвременните дентални импланти датират от 60-те години на 20-ти век, когато Бранелерх и екип в университета Гьотебърг работят по въпроса на взаимоотношенията между денталните импланти от титан и костта около тях!

 

Заздравяването на костта около денталните импланти се нарича остеоинтеграция!

 

Всички световни центрове, занимаващи се с дентална имплантология признават нуждата от остеоинтеграция на денталните импланти с цел дългосрочност на резултатите!

 

В историческото развитие на денталните импланти се наблюдава стремеж към това:

 

1. Да се съкрати времето за заздравяване на имплантите.

 

2. Да се поставят зъби максимално скоро след операцията.

 

Тези цели пред нас се поставят като изискване от пациентите, които са все по-информирани и търсят все по-добър комфорт и бърза социална адаптация!

 

При необходимост извършваме хирургични намеси за възстановяване на загубената кост, а също така в кабинетите ни на естетична хирургия лекуваме зъбите от дефектите, следствие на възпалението.   

 

Дентални импланти


Базалните импланти добили популярност през последните години в България са опит за това да се отговори на тези нарастващи изисквания от страна на пациентите ни!

 

Базалните импланти са едночастови, което означава, че те нямат връзка между две отделни части, както е при винтовите импланти.

 

Това безспорно е предимство, тъй като се намалява риска от свързването между двете части на винтовите импланти, но за съжаление това предимство на базалните импланти може да се използва много рядко, тъй като при липса на показания за лечение с базални импланти се стига до изключително компромисни естетични решения, което в повечето случаи е неприемливо за съвременните хора.

 

Поради тази причина след многогодишни усилия се стигна до разработване на изключително надеждни връзки между двете части на винтовите импланти,

включително чрез използване на постиженията в космическите технологии. Тези решения вече ни дават възможност да имаме абсолютно съпоставима надеждност между винтовите импланти и швейцарските базални импланти, но при многократно по-добра естетика при винтовите импланти!

 

Лечението с базални импланти цели:

1. Да се намали времето за заздравяване на имплантите;

 

2. Да се поставят зъби върху имплантите максимално скоро след операцията.

 

За да се съкрати времето за операция е необходимо швейцарските базални импланти да бъдат поставени в контакт с по-здрава кост, каквато е естествената кост на тялото ни.

Лечението с базални импланти си противоречи с увеличаването на костта, защото това би удължило времето за лечение, а и формата на базалните импланти е такава, че не дава възможност да се получи допълнително количество кост там, където е необходимо.

Това, което не бива да забравяме обаче е, че ние сме част от природата и не винаги технологиите могат да заобиколят определени природни закони.

Скоростта на заздравяване на базалните импланти в костта се определя основно от скоростта на заздравяване на костта, а тя е еднаква при базални и при винтови импланти. Скоростта на заздравяване на костта около базалните импланти е същата, както при счупване на крайник, т.е. тя е биологично определение и опитите за съкращаване на тези срокове крият рискове от сериозни усложнения.

Твърденията, че базалните импланти нямат нужда от време за интеграция противоречат на биологичния процес, който протича в костта след поставянето на импланта. Този биологичен процес е еднакъв при базалните и винтовите импланти и той е генетично определен. Опитите да пренебрегнем природата крие рискове от сериозни усложнения.

Всички живеем във време, в което ни се иска всичко да става все по-бързо и да имаме резултати веднага.

Това е причината при лечение с базални импланти да се търси поставяне на зъбите „веднага” - до 3 дни след поставянето на имплантите!

 

При лечението с дентални импланти това се нарича имедиантно натоварване или натоварване след поставянето на имплантите.

 

В историческото развитие на имплантите моменталното натоварване на имплантите се нарича All in four и е описано през 80-те години на 20-ти век. През този период от време в света е натрупан огромен опит, свързан с моменталното натоварване на винтовите импланти. Статистиката по въпроса за това винтовите импланти да могат да бъдат натоварени моментално е достатъчно достоверна и сега ние знаем как да постигаме бързо функционални и естетични резултати.

 

Благодарение на натрупаният опит в света с винтовите импланти ние вече знаем, че всичките предимства на базалните импланти вече са възможни и с винтови импланти, а именно:

  Интеграцията в костта при базалните импланти е съпоставима с тази при винтовите, защото тя е генетично определена.
  Не е нужен голям обем кост за поставяне на базалните импланти. Това тяхно „предимство” води до сериозни усложнения във венеца и до силно компромисни в естетично и функционално отношение резултати, които е много сложно да бъдат компенсирани.
  Не е нужно да се чака заздравяване на костта след изваждането на зъба, за да се поставят базални импланти. Благодарение на усилията на много имплантолози в света вече е възможно винтовите импланти да бъдат поставени на мястото на извадения зъб в един сеанс.
При пациенти с пародонтални заболявания могат да се поставят винтови импланти веднага след изваждането на зъбите. Върху тях се поставят моментално здраво фиксирани зъби, което дава високо ниво на комфорт. Необходимо е да се подчертае, че при този начин на работа с винтовите импланти се постига по-добра естетика, спрямо същото лечение, направено с базални швейцарски импланти.
Като обобщение можем да посочим, че в днешно време трябва да отчетем заслугите на базалните импланти за развитието на имплантологията като цяло.

Те са имали важно значение като част от историята на имплантологията.

При съвременните познания обаче, с които разполагаме определено винтовите импланти ни дават възможност да получаваме резултати, напълно съпоставими с тези на базалните импланти, но с много по-добра естетика и функционалност.

 

Какво представляват базалните импланти?


По своята същност базалните импланти са дентални импланти, използващи се в процеса на зъбно възстановяване. Лечението посредством базални импланти е един от най-иновативните и ефективни методи в тази сфера. Важно е да се отбележи, че базалните импланти са направени от титан – най-добре съвместимия с човешкото тяло метал. Те могат да се използват като отлична алтернатива на протезите и мостовете, когато става въпрос за заместване на падащи зъби. В следващите редове ще изведем основните ползи и преимущества на базалните импланти, както и особеностите на лечението с тях. В допълнение, ще научите защо Medical Dent е най-подходящото място за вас, ако имате нужда от базални импланти.

 

Базални импланти – ползи и преимущества


Никак не е случайно бързото налагане на базалните импланти в стоматологичната сфера през последните години. Те притежават редица ползи и преимущества, които правят процеса на зъбно възстановяване доста по-бърз, лесен и ефективен за пациента. Ето малко повече за въпросните ползи и преимущества от използването на базалните импланти 

1. Базални импланти: значително по-бърз процес – първото основно предимство на базалните импланти, което ще споменем. При тях сроковете за заздравяване са значително съкратени. Което позволява поставянето на зъби максимално скоро след процедурата. Залагайки на базални импланти, вие си гарантирате, че във възможно най-бързи срокове ще получите своите нови зъби и ще възвърнете красивата си и лъчезарна усмивка.   

2. Базални импланти: подходящи за всички пациенти – базалните импланти са предпочитани също така заради своята универсалност и гъвкавост. Те са подходящи за почти всички пациенти, независимо дали им липсват един, няколко или голямо количество зъби. В допълнение, базалните импланти биха могли да бъдат приложени дори при наличие на малка височина на вертикалната кост.

3. Базални импланти: нормален поток на течности в костта – много важна особеност на базалните импланти, която носи значителни ползи за денталното здраве на пациента. Базалните импланти създават Т-образен прорез в костта. Благодарение на този прорез след интервенцията се запазва нормалният вътрешен поток на кръв и течности в костта. Последното спомага доста за предстоящото възстановяване и ново моделиране на костта.

4. Базални импланти: редуциран риск от усложнения – интервенцията, свързана с поставяне на базални импланти, носи съвсем минимален риск от възникването на някакви проблеми или усложнения. Това е така, защото самата интервенция не е чак толкова инвазивна, а базалните импланти се поставят в дълбоките слоеве на костта, които са сравнително стерилни. При подобно разположение на базални импланти на практика се премахва опасността от инфекции и други нежелани странични ефекти.

5. Базални импланти: по-ниска цена – и не на последно място, нормално е потребителите да обръщат голямо внимание на цените на процедурите, свързани със зъбно възстановяване. Базалните импланти не само осигуряват качествена и надеждна процедура, но и сериозно намаляват нейната цена. Това се дължи на факта, че етапите на лечение са по-малко и съответно се редуцират общите разходи, отиващи за тях.

 

Особености и етапи на лечението с базални импланти


Няколко са основните етапи, през които преминава лечението с базални импланти. Започвайки от предварителния преглед и изготвянето на индивидуален план за лечение, и стигайки до самото възстановяване на зъбите. Вижте кои са особеностите на всеки един от етапите, свързани с поставянето на базалните импланти:    

 

- предварителен преглед – разбира се, нужно е в началото да се направи предварителен преглед, на който да се изясни настоящото състояние на зъбите и устната кухина като цяло. Най-добре е този преглед да включва рентгенова снимка с оглед прецизирането на процеса по всички аспекти и детайли. След това, на база прегледа и рентгеновата снимка, специалистът изготвя индивидуален план за лечение с базални импланти, отговарящ на нуждите и изискванията на пациента.    

 

- изработване и поставяне на базалните импланти - вторият етап започва с изработването на необходимия брой базални импланти с помощта на 3D навигация. След като е готов, базалният имплант се поставя посредством прецизна интервенция. Нужно е да се изчака няколко месеца, за да може базалният имплант стабилно да се свърже със съответната кост. Когато въпросният процес е финализиран, се преминава към поставяне на надстройка (наричана още абатмънт) върху базалния имплант.  

 

- финален етап – финалният етап на лечението с базални импланти е свързан със създаването на проект за дизайн на усмивката, който се обсъжда с пациента. След това в специална зъботехническа лаборатория се изработва възстановяването, което може да бъде коронка или мост. При поставянето на въпросното възстановяване специалистите обръщат внимание най-вече на това то да се съчетава по най-добрия начин с останалите зъби. Качественото и ефективно лечение с базални импланти в крайна сметка трябва да гарантира хармонията между цвета и формата на възстановените зъби и тези на останалите зъби.

Лечение с базални импланти – защо да изберете Medical Dent?


Дентална клиника Medical Dent е способна да ви предостави множество предимства, когато става въпрос не само за лечение с базални импланти, но и за различни други стоматологични процедури. По-надолу ще разберете защо Medical Dent е най-удачният избор за вас в подобни ситуации. 


Добре подготвени специалисти – екипът на Medical Dent се състои от висококвалифицирани, опитни и добре подготвени специалисти, които притежават отлични познания и умения в сферата на стоматологията. Те са автори на множество курсове и обучения, както и носители на редица местни и международни награди в тази сфера. На сайта ни можете да разгледате биографията на всеки един от въпросните специалисти, за да се уверите, че наистина ще бъдете в надеждни ръце. 


Модерна апаратура - дори и най-добре подготвеният специалист не би могъл да проведе качествено лечение с базални импланти (или каквато и да било друга стоматологична процедура), ако няма на разположение необходимата апаратура. Ние от Medical Dent сме напълно наясно с това и сме се постарали да оборудваме кабинетите си с модерна апаратура, отговаряща на най-новите стандарти в сферата. Апаратура, която ще гарантира на пациентите надеждни процедури и максимално ефективни резултати от тях. Удобна локация – дентална клиника Medical Dent е разположена в централна и оживена зона, до която има удобен транспорт от всички квартали на София. Това е особено преимущество при лечението с базални импланти и други процедури, налагащи неколкократни посещения на пациента в клиниката. Независимо дали сте у дома или в офиса, вие ще можете да пристигнете при нас по най-бързия и лесен начин, без да се налага да обръщате с главата надолу целия си график и ангажиментите за деня.

 

Всеки пациент изправен пред нуждата от  лечние с дентални импланти си задава въпроса как да намери добър имплантолог в София .

 

Как да се ориентираме и да направим своя избор при голямото предлагане пред което сме изправени?

 

Имплантологията е сравнително нова специалност в зъболечението.Тя изисква от зъболекаря обширни познания в различни специалности,за да може да се изготви най- подходящия лечебен план!

 

Поради бързото развитие на зъболечението като цяло,  лечението със зъбни импланти изисква присъствието на специалисти от различни дялове на стоматологията.

 

Важно за всеки добър имплантолог е и клиничният му опит и това дали той оперира ежедневно.

 

Зад всеки добър имплантолог в София стои добър екип от специалисти,за да може да се изпълни добре и най-сложния лечебен план и да се осигури добра поддръжка на резултатите от проведеното лечение!

 

 

 

Коментари