Публикация

Фармацевти и студенти се обучаваха по време на форум в София

Фармацевти и студенти се обучаваха по време на форум в София

Студенти обучаваха магистър-фармацевти, свои колеги и докторанти. Това се случи по време на Втората студентска конференция по фармацевтични и химични науки, която се проведе на 4 и 5 април на територията на факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Антоан Рангелов, един от членовете на инициативния комитет, който организира конференцията, отбеляза пред CredoWeb, че форумът е акредитиран от Българския фармацевтичен съюз.

Той носи 20 кредитни точки за последващо обучение на магистър-фармацевти

„Характерно за тази конференция е, че тя е организирана от студенти за студенти, изключвайки няколко фирмени презентации. По този начин разчитаме, че нашите колеги ще бъдат стимулирани да се занимават активно с наука и да създават научна продукция“, каза Рангелов.

През тази година конгресът е посетен от над 500 участници. Бяха представени над 30 научни доклада и около 30 постера. Основните теми са свързани с фармакоикономиката, социалната фармация и фармацевтични грижи, модерните лекарствени терапии. Имаше анкетни проучвания за нагласите сред обществото по отношение на фармацевтичните услуги и нагласите на медицинските специалисти. От химическите специалности бяха подготвени доклади за науката на материите и науката на материалите.

 

„Много се надяваме да успеем да превърнем този форум в една дълготрайна традиция. Идеята ни е той да се прехвърля към следващите випуски от фармацевтичните и химични специалности и те да надградят проекта“, коментира Рангелов.

По време на конгреса председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов съобщи, че от 2020 г. съсловната организация ще бъде

член на Световната федерация на фармацевтите

Това е най-голямата международна организация на това съсловие и е създадена преди повече от 100 години. По думите му студентите са тези, които ще представят там българската фармацевтична гилдия.

Коментари