Публикация

Готовa e методиката за формиране на заплатите в болниците

Готовa e методиката за формиране на заплатите в болниците

Новите правила за формиране на заплатите на медиците в лечебните заведения са готови. На 10 май ще бъде представен окончателният вариант им вариант, стана ясно на среща на здравния министър Кирил Ананиев с професионалисти по здравни грижи и директори на болници.

Готов съм с методиката за формиране и разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения, какъвто ангажимент поех пред вас. Запознах министър-председателя с анализа на формирането на разходи за персонал и мога да ви уверя, че имаме политическата подкрепа за повишаването на вашите възнаграждения, отбеляза Кирил Ананиев.

Министър Ананиев посочи, че изготвеният от здравното министерство анализ на разходите за персонал, в контекста на приходите, които лечебните заведения имат, е взет за изходна база при изработването на методиката.

С нея ще бъдат регламентирани определянето, размерът и структурата на разходите за персонал на ниво лечебно заведение

Тъй като за нуждите на анализа някои лечебни заведения не са предоставили необходимите данни, а при други са налице явни грешки, методиката ще бъде изпратена веднага, за да бъде тествана болница по болница. На 10 май министър Ананиев ще представи финалния вариант на методиката. Причината е да се избегне увеличаването на диспропорциите при определянето на възнагражденията на категориите персонал.

Анализът показва различни съотношения между разходите за персонал и общите приходи

– налице е сериозна диференциация от 41% до над 90% в отделните болници. Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден/нощен труд, за постигнати резултати и др.). Негативно влияние оказват и действащите медицински стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения.

Чрез въвеждането на методиката ще гарантираме прилагането на справедливи и прозрачни принципи и правила за формирането на възнагражденията на професионалистите по здравни грижи, категоричен беше здравният министър.

Диалогът ще продължи и по други въпроси в сектор здравеопазване, в това число и обучението на професионалистите по здравни грижи, подчертават от МЗ.

Коментари