Публикация

Болниците ще трябва да работят с прогнозни бюджети

При строго фиксираната финансова рамка болниците ще трябва да работят с прогнозни бюджети през втората половина на годината.


Това съобщи директорът на НЗОК д-р Нели Нешева на среща с представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

По този начин директорите на лечебни заведения ще имат яснота за средствата, с които разполагат. Това ще им позволи да планират разходите си така, че да могат да се вместят в прогнозния бюджет.

Относно новите клинични пътеки за долекуване стана ясно, че на този етап не са остойностени. Това означава, че ще могат да влязат в сила от следващата година, след като бъдат включени в новия Национален рамков договор и бъде подсигурено финансирането им от бюджета на касата.

Коментари